Writing in two languages | EN – NL

[EN – NL below read more tag]

Hi readers!

I found out that I sometimes find it easier to write just in Dutch. Recipes are sometimes complicated: other names for the ingredients and another measures of units and so on.

My monthly challenges I will therefore now largely only bilingual writing. Also, since my reviews are not so long… so plenty of room (I keep it short, I do not like too many spoilers). So in short which categories of the posts are now bilingual? These are as follows:
– Review of a film I’ve seen
– Review of a documentary I’ve seen
– Review of an ordinary book that I’ve read
– Review of a study book I’ve read
– Review of an ebook that I have read
In short, all the reviews.
What I prefer to write in English, because these posts may be bigger, the categories are:
– Knowledge about food
– Cycling: news, knowlegd, anything.
– Health knowledge
And everything else that seems interesting to write about.

Enjoy reading!

Hi lezers!

Ik merk dat ik het soms makkelijker vindt om gewoon even in het Nederlands te schrijven. Recepten zijn soms weleens ingewikkeld, andere benamingen voor de ingrediënten en ook nog eens soms andere maateenheden enzovoorts.

Mijn monthly challenges zal ik dus voortaan grotendeels maar tweetalig schrijven. Ook omdat mijn reviews niet zo lang zijn dus ruimte genoeg (ik houd het kort, ik houd niet van teveel spoilers). Kortom in welke categorieën worden de posts nu tweetalig? Dat zijn de volgende:
– review van een fIlm die ik gezien heb
– review van een documantaire die ik gezien heb
– review van een gewoon boek dat ik gelezen heb
– review van een studie boek dat ik gelezen heb
– review van een ebook dat ik gelezen heb
Kortom alle reviews.
Welke ik liever alleen in het Engels schrijf, ook omdat deze wat langer kunnen zijn, zijn de categorieën met:
– kennis over voedsel
– wielren nieuwtjes of kennis
– kennis over gezondheid
en al het andere dat me interessant lijkt om over te schrijven

Veel plezier met lezen!

Leave a Reply